هیرامین | Hiramin

چرا بازی دست دوم ؟!

چرا بازی دست دوم ؟! اگر گیمر باشید، باید از قیمت انواع بازی‌های موجود در بازار مطلع باشید و حتی اگر تا به حال چندان اهل بازی نبوده‌اید، تنها با یک جستجوی ساده در خصوص بازی‌های مختلف به قیمت سرسام‌آور آنها پی خواهید برد. نوسانات بازار بازی در ایران و بی‌ثباتی قیمت بازی‌های داخلی از یک‌طرف […]