هیرامین | Hiramin

آشنایی با پازل

پازل یک نوع بازی فکری است که شامل هر نوع معمای سرگرم‌کننده‌ای می شود. یکی از انواع پازل‌ها «پازل منبت کاری» شده است که معمولا در ایران نیز عمدتاً به همین نوع، پازل گفته می‌شود. این نوع پازل شامل قطعات ریزی می‌شود که هر تکه در اطراف دارای برآمدگی یا فرورفتگی‌هایی است؛ هر برآمدگی می […]